قبلی | بعدی ( 1 از 1 )
استاد علی ودایع بر سر مزار شهید گلنام

استاد علی ودایع بر سر مزار شهید گلنام

استاد علی ودایع در توضیح این عکس می گوید :
زیباترین و دوست داشتنی ترین قابی که از من ثبت شده است. دلم می گیره... این عکسو نگاه می کنم.

ای که مرا خوانده‌ای راه نشانم بده ...
استاد علی ودایع از مدرسین، خبرنگاران، تحلیلگران جامعه رسانه ای می باشند.

شفیق فکه، شبکه ایثار: آری، واقعا زمانی که در کنار مزار مطهر شهدا نشسته باشی و با یک دست به قرآن و با دست دیگر به شهدا متوسل شوی، زیباتر از این نمی شود.