قبلی | بعدی ( 1 از 1 )
استاد علی ودایع بر سر مزار شهید گلنام

استاد علی ودایع بر سر مزار شهید گلنام

استاد علی ودایع در توضیح این عکس می گوید :
زیباترین و دوست داشتنی ترین قابی که از من ثبت شده است. دلم می گیره... این عکسو نگاه می کنم.

ای که مرا خوانده‌ای راه نشانم بده ...