قبلی | بعدی ( 12 از 17 )
ارادت به ساحت مقدس شهدا

ارادت به ساحت مقدس شهدا

مزار مطهر شهدا، حجت الاسلام محمودزاده، آقای دکتر گرجی، آقای دکتر حسینی
بوستان سیمرغ، واقع تهران سی متری نیروی هوایی