قبلی | بعدی ( 3 از 6 )
تشییع باشکوه شهدای گلنام در روستای بند عامری از توابع شهر دلوار

تشییع باشکوه شهدای گلنام در روستای بند عامری از توابع شهر دلوار